Velkommen til højrentelande.dk og Global Evolution Funds

Global Evolution Funds er en investeringsfond i Luxembourg, der udbyder en række fonde med investeringsmuligheder i højrentelande fra Latinamerika, Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten.

Højrentelande er kendetegnende ved lande med høj økonomisk vækst, store råvareforekomster, herunder råstoffer som olie og gas, metaller som kobber og guld, samt landbrugsvarer som kaffe og kakao, men også en højere politisk risiko end man typisk kender det fra vestlige lande.

Gennem de seneste årtier har mange højrentelande forbedret deres politiske systemer, udviklet deres institutioner og finansielle markeder, hvilket har tiltrukket en lang række investorer, der ønsker at udnytte de højere renteniveauer og afkastmuligheder.

De forskellige fonde forvaltes aktivt og med stor spredning for at reducere risikoen, alligevel anbefales en investeringsperiode på minimum 3 år.

Sådan investerer du