Investering

Du kan investere direkte via din bank. Kontakt din bankrådgiver og oplys ISIN-koden på den klasse du er interesseret i.
(ISIN-koden starter med “LU” efterfulgt af 10 tal).


For hver klasse kan du downloade et Central Investorinformation (“CI”), der beskriver nærmere, herunder:

  • Hvad der specifikt investeres i
  • Risiko og afkastprofil
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater

 

 

Før du investerer

Læs Om os der beskriver Global Evolution Funds og forvaltningsselskabet.

Denne hjemmeside er af informativ karakter og ikke rådgivning eller anbefaling om køb eller salg af andele i Global Evolution Funds eller andre finansielle instrumenter. Alle interesserede opfordres til at søge individuel professionel rådgivning. Desuden opfordres alle interesserede til at gennemgå Global Evolution Funds aktuelle prospekt og CI, samt den seneste hel- eller halvårsrapport for Global Evolution Funds. CI foreligger for hver enkelt afdeling i Global Evolution Funds.

De nævnte dokumenter kan hentes gratis på dette websted og på Forvaltningsselskabets kontorer.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra eventuelle forventninger. Afkast og kursudvikling kan blive negativ(t).

Hverken Forvaltningsselskabet eller Global Evolution Funds påtager sig noget ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl på dette websted – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne websted og/eller materialet på webstedet fraskrives.

 

Efterfølgende ordrer

For efterfølgende investeringer, salg, indløsninger eller konverteringer bedes du følge processen beskrevet i Global Evolution Funds prospekt eller kontakte din bankrådgiver.