Global Evolution Funds

Global Evolution Funds SICAV (“Global Evolution Funds”) er en UCITS-fond, der er registreret i Luxembourg. Global Evolution Funds er oprettet i 2010 som et domicil Société Investissement A Capital Variable (“SICAV”), der er en selskabsform i Luxembourg.

Global Evolution Funds er en UCITS-fond med flere underafdelinger, hvilket betyder at fonden og dens underafdelinger overholder reglerne i det EU’s UCITS-direktiv. Global Evolution Funds er godkendt som en UCITS-fond i Luxemburg af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) som er finanstilsynet i Luxembourg. Ved at give en sådan godkendelse påtager CSSF sig ikke ansvaret for fondens økonomiske forsvarlighed eller for rigtigheden af udtalelser, der er fremsat i denne forbindelse

 

Global Evolution Manco S.A.

Global Evolution Manco S.A. (“Forvaltningsselskabet”) er et forvaltningsselskab i Luxembourg der er godkendt af CSSF i henhold til direktiv 2009/65 / EF samt kapitel 15 i luxembourgsk lov af 17. december 2010 om institutter der foretager kollektiv investering (“2010-loven”) til at forvalte luxemburgske institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (UCITS).

Forvaltningsselskabet blev grundlagt i august 2016.

Som den udnævnte forvalter for Global Evolution Funds er forvaltningsselskabet ansvarlig for den daglige forvaltning af Global Evolution Funds og dens underafdelinger. Forvaltningen sker i overensstemmelse med gældende love og regler, CSSFs retningslinjer, fondens vedtægter og de instruktioner, der periodisk modtages fra fondens bestyrelse, inklusive investeringslinjer for de enkelte underafdelinger, i henhold til fondens prospekt.

 

Global Evolution Manco S.A.
6B route de Trèves, 6th Floor
L-2633 Senningerberg,
Luxembourg
Phone: +352 28 66 46

 

Mere om os

Via Global Evolution Funds giver vi adgang til vores investeringskompetence inden for højrentelande gennem en række aktivt forvaltede klasser.

Denne hjemmeside er af informativ karakter og er ikke rådgivning eller anbefaling om køb eller salg af andele i Global Evolution Funds eller andre finansielle instrumenter. Alle interesserede opfordres til at søge individuel professionel rådgivning. Desuden opfordres alle interesserede til at gennemgå Global Evolution Funds aktuelle prospekt og Central Investorinformation (“CI”), samt den seneste hel- eller halvårsrapport for Global Evolution Funds. CI foreligger for hver enkelt klasse i Global Evolution Funds.

De nævnte dokumenter kan hentes gratis på dette websted og på forvaltningsselskabets kontor.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra eventuelle forventninger. Afkast og kursudvikling kan blive negativ(t).

Hverken forvaltningsselskabet eller Global Evolution Funds påtager sig noget ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl på dette websted – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne websted og/eller materialet på webstedet fraskrives.